Geometria i grafika inżynierska 2

Geometry and engineering graphics 2

2021L

Kod przedmiotu09S1O-GIGI2
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeńPROJEKTOWE:Opracowanie szkicu wałka. Opracowanie szkicu tulei. Opracowanie szkicu odlewu. Opracowanie szkicu rysunku złożeniowego. Wykonanie rysunków technicznych na podstawie opracowanych szkiców (ręcznie) – praca domowa. Ćwiczenie rzutowania –graniastosłupów, walców, stożków i ich przekrojów
Opis wykładówIA PROJEKTOWE:Opracowanie szkicu wałka. Opracowanie szkicu tulei. Opracowanie szkicu odlewu. Opracowanie szkicu rysunku złożeniowego. Wykonanie rysunków technicznych na podstawie opracowanych szkiców (ręcznie) – praca domowa. Ćwiczenie rzutowania –graniastosłupów, walców, stożków i ich przekrojów.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi