Matematyka 2

Mathematics 2

2021L

Kod przedmiotu09S1O-MATEM2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówałka nieoznaczona. Wybrane metody wyznaczania funkcji pierwotnych. Całka oznaczona Riemanna. Zastosowania. Całki niewłaściwe. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pochodna kierunkowa, różniczka zupełna, ekstrema. Całki wielokrotne. Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu. Równania o zmiennych rozdzielonych, liniowe i Bernoulliego . Równania rzędu 2 sprowadzalne do równań pierwszego rzędu i linowe o stałych współczynnikach.,ĆWICZENIA:Ściśle skorelowane z wykładem. Całka nieoznaczona. Wybrane metody wyznaczania funkcji pierwotnych. Całka oznaczona Riemanna. Zastosowania. Całki niewłaściwe. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pochodna kierunkowa, różniczka zupełna, ekstrema. Całki wielokrotne. Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu. Równania o zmiennych rozdzielonych, liniowe i Bernoulliego . Równania rzędu 2 sprowadzalne do równań pierwszego rzędu i linowe o stałych współczynnikach.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi