Materiałoznawstwo i obróbka cieplna

Material science and heat treatment

2021Z

Kod przedmiotu09S1O-MATIOC
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówprowadzenie do materiałoznawstwa i obróbki cieplnej, właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych stosowanych w budowie maszyn, struktura stopów metali, rzeczywista budowa stopów metali, materiały naturalne, równowaga i układy równowagi stopów metali, stopy żelaza i węgla, stopy metali nieżelaznych, metody podwyższenia właściwości stopów metali, obróbka cieplna stopów metali, próba iskrowa, degradacja materiałów konstrukcyjnych, zastosowanie i dobór materiałów inżynierskich, wprowadzenie do badań materiałowych na etapach wytwarzania i eksploatacji.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Badanie właściwości mechanicznych stopów metali, badania makroskopowe, analiza metalograficzna staliwa i stali, analiza metalograficzna surówki i żeliwa, analiza metalograficzna stopów metali nieżelaznych, analiza metalograficzna narzędziowych i stopowych, stali po obróbce cieplno-chemicznej, obróbka cieplna stopów metali, przesycanie, wyżarzanie, hartowność, hartowanie i odpuszczanie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dobrzański Leszek A., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, 2002, s. 1500 2) Dobrzański Leszek, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe : podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, 2006
Literatura uzupełniająca
Uwagi