Mechanika płynów

Fluid mechanics

2023Z

Kod przedmiotu09S1O-MECHPL
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowe pojęcia w mechanice płynów, podstawowe właściwości fizyczne płynów, ciśnienie, prawo Archimedesa, pływalność, napór hydrostatyczny na ściany, prawo ciągłości przepływu, równanie Bernoulliego, straty przepływów, zjawiska nieustalone Podstawowe pojęcia w mechanice płynów, podstawowe właściwości fizyczne płynów, ciśnienie, prawo Archimedesa, pływalność, napór hydrostatyczny na ściany, prawo ciągłości przepływu, równanie Bernoulliego, straty przepływów, zjawiska nieustalone,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Metody i narzędzia pomiarowe. Pomiary ciśnienia, prędkości i natężenia przepływu cieczy i gazów. Wyznaczanie profilu prędkości gazu w przewodzie kołowym. Badanie charakteru przepływu, liczba Reynold’sa. Badanie charakterystyki połączeń wentylatorów. Współpraca szeregowa i równoległa wentylatorów. Wyznaczenie naporu hydrodynamicznego na ścianki nieruchome. Zastosowanie prawa Hagena-Poiseuilla. Wyznaczanie strat liniowych. Wyznaczanie współczynnika strat lokalnych. Badanie czasu opróżniania zbiornika.,ĆWICZENIA:Podstawowe pojęcia w mechanice płynów, podstawowe właściwości fizyczne płynów, ciśnienie, prawo Archimedesa, pływalność, napór hydrostatyczny na ściany, prawo ciągłości przepływu, równanie Bernoulliego, straty przepływów, zjawiska nieustalone
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) E. Burka, T. Nałęcz, Mechanika płynów w przykładach, PWN, 1994 2) T.J.Nałęcz, Laboratorium z mechaniki płynów, GRYF, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak