Mechanika techniczna 1

Technical mechanics 1

2021L

Kod przedmiotu09S1O-MECHTEC1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcia podstawowe: siła, rodzaje obciążeń, stopnie swobody, rodzaje więzów i ich reakcje, aksjomaty statyki, rzut siły na dowolną oś i osie układu współrzędnych, wypadkowa sił równoległych, moment siły względem punktu i osi, para sił i jej moment. Zbieżny i dowolny układ sił oraz redukcja i warunki równowagi tych układów sił. Tarcie ślizgowe, toczne i cięgien. Metody rozwiązywania belek, łuków, ram i kratownic płaskich. Geometria mas: moment statyczny, środki ciężkości. Elementy statyki wykreślnej.,ĆWICZENIA:Podstawowe operacje na wektorach. Stopnie swobody ich odbieranie, określanie reakcji w więzach. Redukcja zbieżnych i dowolnych układów sił. Wyznaczanie sił i reakcji w układach zbieżnych i dowolnych korzystając z warunki równowagi. Określanie sił tarcia i oporów toczenia. obliczanie reakcji podporowych belek, łuków, ram i kratownic płaskich; wyznaczanie sił wewnętrznych w kratownicach. Wyznaczanie położenia współrzędnych środków ciężkości brył i powierzchni.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Misiak J., Mechanika ogólna, t. 1, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 1999 2) Misiak J., Zadania z mechaniki ogólnej, t. 1, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, 1999 3) GłowackI H., Mechanika techniczna. Statyka i kinematyka, t. 1, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi