Metrologia warsztatowa

Workshop metrology

2021L

Kod przedmiotu09S1O-METROWAR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówefinicje podstawowych pojęć występujących w metrologii warsztatowej. Wielkości i jednostki miar (normy ISO). Międzynarodowy układ jednostek miar SI. Klasyfikacja przyrządów pomiarowych. Przyrządy pomiarowe suwmiarkowe i mikrometryczne, rodzaje, obsługa i zastosowanie. Wzorce w pomiarach różnych wielkości. Metodyka wykonywania pomiarów wielkości zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych i pośrednich. Wymiary nominalne i rzeczywiste. Tolerancja, oznaczanie wymiarów tolerowanych. Pomiary prostoliniowości, płaskości powierzchni, walcowości i równoległości. Przyrządy i metodyka pomiarów wielkości kątowych. Przyrządy i metodyka wykonywania pomiarów chropowatości i falistości powierzchni. Metody opisu chropowatości i falistości powierzchni. Przyrządy pomiarowe do kontroli różnych rodzajów gwintów. Przyrządy stosowane do pomiarów kół zębatych. Nowoczesne przyrządy i maszyny pomiarowe. Metody analizy wyników pomiarów wielkości mierzonych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Wprowadzenie do zajęć z przedmiotu metrologia warsztatowa. Ogólne zasady posługiwanie się przyrządami kontrolno - pomiarowymi. Suwmiarkowe przyrządy pomiarowe - budowa, kontrola, regulacja i zasady wykonywania pomiarów. Zastosowanie poszczególnych przyrządów pomiarowych do wykonywania pomiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych. Wzorce długości, płytki wzorcowe. Pomiarowe przyrządy mikrometryczne i czujniki - budowa, kontrola, regulacja i zasady wykonywania pomiarów. Pomiary wielkości wewnętrznych i zewnętrznych przyrządami suwmiarkowymi i mikrometrycznymi. Pomiary pośrednie za pomocą optimetrów. Przyrządy i pomiary wielkości kątowych. Wzorce końcowe kąta. Poziomice. Kontrola chropowatości i falistości powierzchni. Pomiary odchyłek kształtu i położenia. Pomiary prostoliniowości, płaskości i walcowości. Pomiary gwintów. Pomiary kół zębatych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiWykonywanie przez studenta konserwacji przyrządów pomiarowych po zakończeniu ćwiczeń. Stosowanie przez studenta odzieży ochronnej wg wskazań prowadzącego.