Seminarium dyplomowe

Diploma seminar

2024Z

Kod przedmiotu09S1O-MK-SEMDYP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Seminarium dyplomowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń DYPLOMOWE:Rola zajęć seminaryjnych i promotora w tworzeniu pracy. Zasady przygotowywania pracy dyplomowej od strony merytorycznej i redakcyjnej. Procedura dyplomowania. Sposoby pozyskiwania literatury. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów i ich rola w całości pracy. Umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania i wyrażania przekazywanych treści. Umiejętność publicznej prezentacji treści związanych z wykonywaną pracą dyplomową z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i nowoczesnych pomocy audiowizualnych. Program antyplagiatowy
Opis wykładówIUM DYPLOMOWE:Rola zajęć seminaryjnych i promotora w tworzeniu pracy. Zasady przygotowywania pracy dyplomowej od strony merytorycznej i redakcyjnej. Procedura dyplomowania. Sposoby pozyskiwania literatury. Konstrukcja poszczególnych rozdziałów i ich rola w całości pracy. Umiejętność jasnego i precyzyjnego formułowania i wyrażania przekazywanych treści. Umiejętność publicznej prezentacji treści związanych z wykonywaną pracą dyplomową z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych i nowoczesnych pomocy audiowizualnych. Program antyplagiatowy.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi