Obróbka skrawaniem i obrabiarki

Machining and machine tools

2021L

Kod przedmiotu09S1O-OBRSKIO
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówateriały stosowane na narzędzia skrawające. Geometria ostrza i warstwy skrawanej. Proces skrawania i zjawiska jemu towarzyszące. Podstawowe wiadomości o obrabiarkach, układy kinematyczne, mechanizmy i napędy. Toczenie i tokarki - charakterystyka procesu, klasyfikacje. Nacinanie gwintów zewnętrznych i wewnętrznych. Frezowanie i frezarki charakterystyka procesu, klasyfikacje. Nacinanie uzębień - charakterystyka metod, obrabiarek i narzędzi. Struganie, dłutowanie i przeciągnie - charakterystyka procesów, obrabiarki i narzędzia. Szlifowanie i obróbka wykańczająca - klasyfikacje, charakterystyka procesów, obrabiarki i narzędzia. Podstawy obróbki na obrabiarkach CNC.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Identyfikacja i analiza geometryczna narzędzi skrawających. Toczenie i tokarki. Wpływ parametrów technologicznych na chropowatość powierzchni przy toczeniu. Wpływ zarysu ostrza na chropowatość powierzchni przy toczeniu. Wpływ parametrów skrawania na temperaturę pracy ostrza narzędzia, sprawdzenie diagramu łamaczy wiórów dla wybranych płytek skrawających noży tokarskich składanych. Obróbka otworów. Frezowanie koła zębatego metodą kształtową z wykorzystaniem podzielnicy. Frezowanie rowków śrubowych z wykorzystaniem podzielnicy. Obróbka ścierna — szlifowanie. Podstawy obróbki na trójosiowej frezarce CNC. Sprawdzanie geometrycznej dokładności obrabiarki na przykładzie tokarki. Pomiar efektywnej prędkości obrotowej wrzeciona i efektywnego posuwu tokarki.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Olszak W., Obróbka skrawaniem, PWN, 2017 2) Jamielniak K., Obróbka skrawaniem, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012 3) Dmochowski J., Uzarowicz A., Obróbka metali i obrabiarki, PWN, 1994 4) Habrat W., Obsługa i programowanie obrabiarek CNC. Podręcznik operatora., KaBe Krosno, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi