Praca dyplomowa-projekt inżynierski

Diploma thesis - engineering project

2024Z

Kod przedmiotu09S1O-PDPI
Punkty ECTS 15
Typ zajęć Inne zajęcia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi