Podstawy konstrukcji maszyn 1

Fundamentals of machinery construction 1

2022L

Kod przedmiotu09S1O-PKMI
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi