Podstawy konstrukcji maszyn 2

Fundamentals of machinery construction 2

2023Z

Kod przedmiotu09S1O-PKMII
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dietrich Marek i inni, Podstawy konstrukcji maszyn, t. 1, 2, 3, WNT, 2016 2) Osińskiego Z., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, 2001 3) Kurmaz L. W., Podstawy konstrukcji maszyn, PWN, 1999 4) Osiński Z., J. Wróbel, Wybrane Metody Komputerowego Wspomagania Konstruowania Maszyn, PWN, 1988 5) Muller L., A. Wilk, Podstawy konstrukcji maszyn, WNT, 1996 6) Reguła J., Ciania W, Podstawy konstrukcji maszyn, t. 1, 2, AR-T, 1993 7) UDT, PN, ISO ...,, Obowiązujące normatywy oraz przepisy jednostek kontrolujących, ., . 8) Miąskowski W., Reguła J. , Podstawy Konstrukcji Maszyn. Przykłady obliczeń połączeń śrubowych i spawanych, UWM, 2002 9) Muller L., Przekładnie zębate – projektowanie, WNT, 1996 10) Osiński Z., Sprzęgła i hamulce, PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi