Podstawy konstrukcji maszyn 3

Fundamentals of machinery construction 3

2023L

Kod przedmiotu09S1O-PKMIII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi