Praktyka zawodowa

Professional training

2022L

Kod przedmiotu09S1O-PRAKTZAW
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. A. Dobrzański, Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo. Materiały inżynierskie z podstawami projektowania materiałowego, WNT, 2002 2) M. F. Ashby, Dobór materiałów w projektowaniu inżynierskim, WNT, 1998 3) W. Biały, Podstawy maszynoznawstwa, PWN, 2017 4) P. Boś, S. Sitarz, Podstawy konstrukcji maszyn. Wstęp do projektowania, t. 1, WKŁ, 2014 5) R. Fejkiel i inni, Podstawy konstrukcji maszyn. Techniki wytwarzania i maszynoznawstwo, t. 2, WKŁ, 2012 6) J. Sobolewski (red), Projektowanie technologii maszy, Wyd. PW, 2007 7) G. Peruń, Projektowanie inżynierskie z wykorzystaniem programy HiCAD, Wyd. PŚ, 2014 8) S. Kowalczyk i inni, Diagnostyka pojazdów samochodowych, WSiP, 2013 9) W. Habrat, Obsługa i programowanie obrabiarek CNC Podręcznik operatora, KaBe, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi