Przedsiębiorczość

2021Z

Kod przedmiotu09S1O-PRZED
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piecuch T., Przedsiębiorczość. Podstawy teoretyczne, C.H. Beck, 2013 2) Piasecki B., Ekonomika i zarządzanie małą firmą, PWN Warszawa, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi