Podstawy techniki i maszynoznawstwa

Basics of technology and mechanical engineering

2021Z

Kod przedmiotu09S1O-PTM
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówodstawowa terminologia techniczna związana z maszynoznawstwem. Podstawowe parametry techniczne maszyn. Przeznaczenie, rodzaje i budowa maszyn oraz konstrukcji. Zespoły, podzespoły i elementy maszyn. Połączenia wykorzystywane w budowie maszyn i konstrukcjach. Silniki, obrabiarki, pompy, sprężarki, wentylatory, dźwignice, przenośniki itd.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Kijewski J. i inni, Maszynoznawstwo, t. 1, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, 2011 2) Biały W., Maszynoznawstwo, t. 1, Wydawnitwo Naukowo-Techniczne, 2004
Literatura uzupełniająca
Uwagi