Technologia informacyjna w inżynierii

Information technology in engineering

2021Z

Kod przedmiotu09S1O-TECHII
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów. Wprowadzenie do programowania w środowisku Lazarus – 1h. 2. Komponenty i konstruowanie interfejsu graficznego w środowisku Lazarus – 2h. 3. Stałe, zmienne, tablice, operatory, pętle w środowisku Lazarus – 2h. 4. Instrukcje, zdarzenia i procedury w środowisku Lazarus – 4h. 5. Bazy danych w środowisku Lazarus – 3h. 6. Grafika w środowisku Lazarus – 3h.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:1. Identyfikacja funkcjonalna programu MS Office Word - 2h. 2. Identyfikacja funkcjonalna programu MS Office Excel część nr 1 - 2h. 3. Identyfikacja funkcjonalna programu MS Office Excel część nr 2 - 2h. 4. Identyfikacja funkcjonalna programu MS Office PowerPojnt - 2h. 5. Bazy danych w środowisku Lazarus – 2h. 6. Zapis cyfrowy modelu matematycznego w środowisku Lazarus – 2h. 7. Animacja parametryczna w środowisku Lazarus – 2h. 8. Ćwiczenia z użyciem pakietu programów „Dydaktyka” (program opracowano w KBEPiM UWM w Olsztynie). Program wspomaga naukę programowania w środowisku Delphi – 1h.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Artur Pasierbek, Bernard Baron, Marcin Maciążek, Algorytmy numeryczne w Delphi, t. 1, Helion, 2006, s. 544 2) Andrzej Orłowski, Delphi 2006. Ćwiczenia praktyczne, t. 1, Helion, 2008, s. 128 3) Witold Wrotek, CorelDRAW Graphics Suite X5 PL, t. 1, Helion, 2009, s. 368 4) DeHaan, John Buechler, Jon Bounds, Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera, t. 1, Helion, 2006, s. 296 5) Piotr Wróblewski, MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, t. 1, Helion, 2016, s. 408
Literatura uzupełniająca
Uwagi