Technologia maszyn

Machine production technology

2022Z

Kod przedmiotu09S1O-TECHNMAS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówojęcia podstawowe w technologii maszyn, elementy procesu technologicznego; typy produkcji i ich charakterystyka; technologiczność konstrukcji; półfabrykaty i ich przygotowanie do obróbki; naddatki na obróbkę; bazy w technologii maszyn; normowanie czasu pracy. Dobór narzędzi i warunków obróbki w procesie technologicznym. Projektowanie procesów technologicznych wybranych części maszyn - zakres, struktura projektu, dokumentacja technologiczna. Normowanie czasu pracy. Uchwyty obróbkowe - rodzaje, celowość stosowania, zasady projektowania. ,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA:Ocena wpływu sztywności i sposobu mocowania elementów toczonych na ich dokładność wymiarowo-kształtową. Wybrane zagadnienia z projektowania i realizacji operacji obróbkowych na przykładzie frezowania.Wyznaczanie technicznej normy czasu pracy w technologii budowy maszyn metodą badawczo-pomiarową i analityczno-obliczeniową. Podstawy programowania operacji technologicznych na obrabiarki CNC.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi