Technologia metali

Technology of metals

2021Z

Kod przedmiotu09S1O-TECHNMET
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówrzedmiot obejmuje procesy wytwarzania i kształtowania właściwości materiałów inżynierskich metodami metalurgicznymi, na drodze odlewania i obróbki plastycznej oraz technologii stosowanych w inżynierii powierzchni, metalurgii proszków i przy termicznym spajaniu metali. Wykłady obejmują wiadomości z podstawowych i innowacyjnych technologii wytwarzania metali w zakresie: metalurgii, odlewnictwa, obróbki plastycznej, obróbki cieplnej, metalurgii proszków, spajania, materiałów wielofunkcyjnych i wyrobów kompozytowych z udziałem metali oraz powłok ochronnych i napoin.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ćwiczenia obejmują zagadnienia związane z odlewnictwem i obróbką plastyczną. Studenci zapoznają się z oceną właściwości technologicznych mas formierskich i ciekłego metalu, wykonują formy i rdzenie jednorazowe. Ćwiczenia obejmują wykonywanie odlewów w formach nietrwałych i wielokrotnego użytku. W zakresie obróbki plastycznej studenci zapoznają się z metodami pomiaru podatności wybranych metali na odkształcenia plastyczne, technologiami wykrawania i kształtowania wytłoczek na zimno, jak również z technologią ciągnienia i wyciskania profili.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi