Technologie spajania

Welding technologies

2021L

Kod przedmiotu09S1O-TECHNSPA
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów BHP w spawalnictwie. Charakterystyka procesów spajania. Złącza, przygotowanie do spawania, pozycje spawania. Spawanie MMA. Łuk spawalniczy. Elektrody spawalnicze. Charakterystyka metod MIG, MAG TIG. Gazy osłonowe. Urządzenia spawalnicze. Spawanie zwarciowe, kroplowe, natryskowe. Spawalność stali. Spawanie gazowe. Cięcie termiczne. Powstawanie naprężeń i odkształceń spawalniczych. Zgrzewanie, lutowanie, napawanie, natryskiwanie cieplne. Wytrzymałość złączy spawanych. Projektowanie konstrukcji spawanych. Opracowanie WPS. Specyfika spawania stali niestopowych, niskostopowych, nierdzewnych, stopów Cu i Al, żeliwa. Powstawanie wad spawalniczych. Kontrola w spawalnictwie. Badania nieniszczące i niszczące złączy spawanych. Spawanie skoncentrowanym źródłem energii (plazma, laser). Cięcie termiczne. Urządzenia CNC – automatyzacja i robotyzacja w spawalnictwie.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:L1. BHP w pracach spawalniczych. Wyposażenie i identyfikacja stanowisk spawalniczych w pracowni spawalnictwa. L2. Przygotowanie do spawania. L3. Napawanie i spawanie elektryczne łukowe ręczne MMA (111). L4. Spawanie w gazach ochronnych MIG (131), MAG (135). L5. Spawanie w gazach ochronnych TIG. L6. Spawanie gazowe (311). L7. Budowa, kalibracja i programowanie robota spawalniczego. L8. L9. Spawanie zrobotyzowane metodą MIG/MAG. L10. Budowa i programowanie wycinarki plazmowej CNC. L11. Ciecie plazmowe wg opracowanego procesu technologicznego. L12. Budowa i programowanie plotera laserowego CNC. L13. Obróbka laserowa wg opracowanego procesu technologicznego. L14. Badania niezgodności złączy spawanych. L15. Zgrzewanie i lutowanie. Zaliczenie przedmiotu.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gourd L. M, Podstawy technologii spawalniczych, WNT, 1997 2) Klimpel A., Dziubiński J., Podstawy konstrukcji spawanych i zgrzewanych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 1991 3) Ferenc K., Ferenc J., Konstrukcje spawane. Projektowanie połączeń, WNT, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi