Termodynamika techniczna

Technical thermodynamics

2022L

Kod przedmiotu09S1O-TERM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi