Tworzywa sztuczne i kompozyty

Plastics and composites

2021Z

Kod przedmiotu09S1O-TWOSZIK
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów - Pojęcia podstawowe - polimer i tworzywo wielkocząsteczkowe, polimeryzacja, rozkład polimerów, ciężar cząsteczkowy i stopień polimeryzacji. II -Klasyfikacja polimerów, struktura polimerów, przegląd ważniejszych tworzyw termoplastycznych. III - Stany fizyczne i przemiany fazowe polimerów. IV - Środki pomocnicze stosowane w otrzymywaniu i przetwórstwie polimerów. V - Modyfikacja polimerów. VI - Przetwórstwo tworzyw wielkocząsteczkowych. VII - Recykling polimerów.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:I - Identyfikacja tworzyw sztucznych. II - Badanie twardości tworzyw sztucznych. III - Badanie udarności tworzyw sztucznych. IV - Badanie ścieralności tworzyw sztucznych. V - Metody łączenia tworzyw sztucznych. VI - Wybrane elementy projektowania form wtryskowych. VII - Wyznaczania masowego i objętościowego wskaźnika płynięcia polimerów termoplastycznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak