Wytrzymałość materiałów 1

Strength of materials 1

2022Z

Kod przedmiotu09S1O-WYTMATI
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówZadania i założenia wytrzymałości materiałów. Model materiału. Definicja naprężenia i odkształcenia. Prawo Hooke'a. Zasada Saint-Venanta, superpozycji i zesztywnienia. Warunek wytrzymałości i sztywności. Układy statycznie niewyznaczalne. Naprężenia termiczne i montażowe. Uogólnione prawo Hooke'a. Analiza naprężeń: 1-, 2- i 3-wymiarowy stan naprężenia. Koło naprężeń Mohra. Czyste ścinanie. Momenty bezwładności figur płaskich. Skręcanie prętów o przekroju kolistym. Moment graniczny. Pręt dowolnie obciążony. Wykresy sił wewnętrznych. Czyste symetryczne zginanie belki – naprężenia i odkształcenia. Metoda obciążeń wtórnych. Zginanie ukośne. Belka o równomiernej wytrzymałości. Przemieszczenia w belkach. Energia sprężysta w pręcie rozciąganym. Naprężenia dynamiczne. Cięgna o małym zwisie. Sprężyny o małym skoku. Zginanie z rozciąganiem/ściskaniem. Zginanie belek z udziałem siły ścinającej.,ĆWICZENIA:Analiza układów statycznie wyznaczalnych. Wyznaczanie sił normalnych i naprężeń w przekrojach prętów rozciąganych/ściskanych (wykresy).Warunki wytrzymałości i sztywności. Prawo Hooke’a. Obliczanie odkształceń i przemieszczeń w prętowych układach statycznie wyznaczalnych. Obliczenia wytrzymałościowe prętowych układów statycznie niewyznaczalnych. Naprężenia montażowe i termiczne. Uogólnione prawo Hooke’a. Liczba Poissona. Wyznaczanie naprężeń za pomocą koła Mohra w płaskim stanie naprężenia. Obliczanie momentów bezwładności figur płaskich. Skręcanie wałów o przekrojach kolistych. Wykresy sił wewnętrznych w belkach, ramach i łukach. Obliczanie naprężeń i przemieszczeń w zginanych belkach statycznie wyznaczalnych. Linia ugięcia belki.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, t. 1, WNT, 2007 2) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, t. 2, WNT, 2012 3) Zielnica J., Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001 4) Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, WN PWN, 2004 5) Niezgodziński M., Niezgodziński T., Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT, 2006 6) Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, WN PWN, 2017 7) Komar W., Nałęcz T. J., Pelc J., Laboratorium z wytrzymałości materiałów, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2001
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak.