Wytrzymałość materiałów 2

Strength of materials 2

2022L

Kod przedmiotu09S1O-WYTMATII
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Ćwiczenia
Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówHipotezy wytrzymałościowe: największego naprężenia normalnego, największego wydłużenia jednostkowego. Hipotezy Coulomba-Treski i Hubera-Misesa. Zginanie niesymetryczne. Środek sił poprzecznych. Wyboczenie prętów. Metody energetyczne. Twierdzenia: Bettiego, Maxwella, Castigliano i Menabrei. Zagadnienie Lamego. Cienkie sprężyste płyty prostokątne i koliste. Teoria błonowa powłok obrotowo-symetrycznych.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Próby technologiczne metali. Próby udarności. Badanie belki o równomiernej wytrzymałości. Wyznaczanie położenia środka sił poprzecznych. Próba statyczna rozciągania. Próba statyczna ściskania. Próba statyczna ścinania. Próba statyczna zginania. Próba statyczna skręcania. Wyznaczanie wytrzymałości zmęczeniowej metali – próba przyspieszona Lehra. Tensometria oporowa. Wyznaczanie siły krytycznej pręta ściskanego. Wyznaczanie naprężeń dynamicznych w belce.,ĆWICZENIA:Obliczanie naprężeń i przemieszczeń w belkach statycznie wyznaczalnych. Linia ugięcia belki. Metoda obciążeń wtórnych. Belki i ramy statycznie niewyznaczalne - metoda sił. Ścinanie techniczne – nity, sworznie i spoiny. Wyznaczanie naprężeń stycznych w belkach zginanych. Hipotezy wytrzymałościowe. Wyboczenie prętów. Zastosowanie twierdzeń: Castigliano i Menabrei. Zginanie cienkich płyt sprężystych. Zagadnienie Lamego.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, t. 1, WNT, 2007 2) Dyląg Z., Jakubowicz A., Orłoś Z., Wytrzymałość materiałów, t. 2, WNT, 2012 3) Zielnica J., Wytrzymałość materiałów, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, 2001 4) Niezgodziński M., Niezgodziński T., Wytrzymałość materiałów, WN PWN, 2004 5) Niezgodziński M., Niezgodziński T., Zadania z wytrzymałości materiałów, WNT, 2006 6) Banasiak M., Grossman K., Trombski M., Zbiór zadań z wytrzymałości materiałów, WN PWN, 2017 7) Komar W., Nałęcz T. J., Pelc J., Laboratorium z wytrzymałości materiałów, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2001
Literatura uzupełniająca
UwagiLiczba osób w grupie na ćwiczenia laboratoryjne max. 12.