Ochrona własności intelektualnej

Intellectual property protection

2018L

Kod przedmiotu1600SX-MK-OWI
Punkty ECTS 0,25
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) J. Sienczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, 2015 2) E. Ferenc-Szydełko, Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, C.H. Beck, 2015
Literatura uzupełniająca
Uwagi