Elektrotechnika

Electric engineering

2018Z

Kod przedmiotu1609S1-ELEKT
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMatematyka
Wymagania wstępnePodstawy: liczb zespolonych, rachunku całkowego, rachunku różniczkowego.
Opis ćwiczeńZasady BHP w laboratorium. Pomiar rezystancji. Prawo Ohma dla prądu stałego. Pomiary w obwodach prądu przemiennego. Pomiary mocy i energii czynnej w obwodach jednofazowych. Pomiary mocy i energii w obwodach trójfazowych. Łączenie, rozruch, właściwości silników asynchronicznych klatkowych. Układy połączeń obwodów trójfazowych. Stany nieustalone w obwodach RLC. Badanie zabezpieczeń od skutków zwarć i przeciążeń.
Opis wykładówCharakterystyka podstawowych wielkości fizycznych: prąd, napięcie, energia, moc, pole elektryczne i magnetyczne itp. Zakres i podział elektrotechniki. Metody analizy obwodów elektrycznych prądu stałego. Metodyka analizy obwodów elektrycznych prądu przemiennego. Istota zjawiska rezonansu - rezonans napięć oraz rezonans prądów. Układy trójfazowe. Zagadnienie kompensacji mocy biernej. Stany nieustalone i konsekwencje z nich wynikające. Przykład analizy rzeczywistego układu lub maszyny elektrycznej.
Cel kształceniaWyrobienie prawidłowych nawyków związanych z analizą i projektowaniem obwodów elektrycznych. Nabycie wiadomości niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji systemów z obwodami elektrycznymi.
Literatura podstawowa1) Bolkowski S., 1) Bolkowski S. (2001) "Teoria obwodów elektrycznych", wyd. WNT. 2) Kurdziel R. (1973) "Podstawy elektrotechniki", wyd. WNT. 3) Sawicki F., Piechocki J., Orliński J. (2001) "Laboratorium z elektrotechniki dla mechaników", wyd. Wydawnictwo UWM w Olsztynie., WNT, 2001
Literatura uzupełniająca1) Sawicki F., wyd. Wyd. ART, Zbiór zadań z elektrotechniki, 1999r., tom 2) Sawicki F., wyd. Wyd. ART, 1) Leja F. (1954) "Rachunek różniczkowy i całkowy ze wstępem do równań różniczkowych", wyd. PWN. 2) Sawicki F. (1999) "Zbiór zadań z elektrotechniki", wyd. Wydawnictwo ART., tom
UwagiBrak uwag.