Elektrotechnika

Electric engineering

2018Z

Kod przedmiotu1609S1-ELEKT
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMatematyka
Wymagania wstępnePodstawy: liczb zespolonych, rachunku całkowego, rachunku różniczkowego.
Opis ćwiczeńZasady BHP w laboratorium. Pomiar rezystancji. Prawo Ohma dla prądu stałego. Pomiary w obwodach prądu przemiennego. Pomiary mocy i energii czynnej w obwodach jednofazowych. Pomiary mocy i energii w obwodach trójfazowych. Łączenie, rozruch, właściwości silników asynchronicznych klatkowych. Układy połączeń obwodów trójfazowych. Stany nieustalone w obwodach RLC. Badanie zabezpieczeń od skutków zwarć i przeciążeń.
Opis wykładówCharakterystyka podstawowych wielkości fizycznych: prąd, napięcie, energia, moc, pole elektryczne i magnetyczne itp. Zakres i podział elektrotechniki. Metody analizy obwodów elektrycznych prądu stałego. Metodyka analizy obwodów elektrycznych prądu przemiennego. Istota zjawiska rezonansu - rezonans napięć oraz rezonans prądów. Układy trójfazowe. Zagadnienie kompensacji mocy biernej. Stany nieustalone i konsekwencje z nich wynikające. Przykład analizy rzeczywistego układu lub maszyny elektrycznej.
Cel kształceniaWyrobienie prawidłowych nawyków związanych z analizą i projektowaniem obwodów elektrycznych. Nabycie wiadomości niezbędnych do bezpiecznej eksploatacji systemów z obwodami elektrycznymi.
Literatura podstawowa1) Bolkowski S. (2001) "Teoria obwodów elektrycznych", wyd. WNT. 2) Kurdziel R. (1973) "Podstawy elektrotechniki", wyd. WNT. 3) Sawicki F., Piechocki J., Orliński J. (2001) "Laboratorium z elektrotechniki dla mechaników", wyd. Wydawnictwo UWM w Olsztynie.
Literatura uzupełniająca
UwagiBrak uwag.