Eksploatacja i niezawodność maszyn

Exploitation and reliability of the machines

2019Z

Kod przedmiotu1609S1-ENM
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Przedmioty wprowadzającestatystyka, mechanika, wytrzymałość materiałów, budowa maszyn
Wymagania wstępneWymagania względem praktycznych umiejętności, z przedmiotów poprzedzających.
Opis ćwiczeńWprowadzenie do ćwiczeń. Przepisy BHP. Metody diagnozowania silnika z zapłonem iskrowym. Metody diagnozowania silnika z zapłonem samoczynnym. Technologia przeglądu samochodu osobowego. Technologia przeglądu maszyn roboczych. Monitorowanie parametrów pracy pojazdu samochodowego. Pomiary zużycia paliwa silników spalinowych w zmiennych warunkach eksploatacji. Dobór i ocena materiałów eksploatacyjnych w eksploatacji maszyn. Identyfikacja postaci zużycia części maszyn. Charakterystyka warstw wierzchnich. Ocena właściwości warstw wierzchnich. Badanie współczynnika tarcia węzłów tribologicznych. Ocena ilościowa zużycia części maszyn. Ocena podatności obsługowo-naprawczej maszyn. Opracowanie technologii nakładania powłok antykorozyjnych. Ocena stopnia skorodowania i jakości zabezpieczeń antykorozyjnych. Pomiar grubości powłok lakierniczych. Opracowanie modelu eksploatacji wybranej maszyny. Wyznaczanie charakterystyk eksploatacyjnych maszyn. Wykładnicze prawo niezawodności. Wyznaczanie niezawodności struktur. Ocena niezawodności pojazdów z wykorzystaniem wirtualnej bazy danych. Strategie obsługiwania pojazdów, analiza ryzyka. Ocena efektywności eksploatacji maszyn wg OEE. Modelowanie i estymacja wskaźników niezawodności maszyn. Zaliczenie.
Opis wykładówElementy teorii eksploatacji. Podstawowe pojęcia i definicje. Proces eksploatacji, stany i stanowiska eksploatacyjne maszyn i urządzeń. Graf eksploatacyjny, rozkład eksploatacyjny. Rozkład repertuaru w bazie eksploatacyjnej maszyn. Współczynniki oceny procesu eksploatacji. Modelowanie procesu eksploatacji. Określenie potencjału eksploatacyjnego maszyny. Fizyczne podstawy eksploatacji maszyn. Modelowanie procesów zużycia maszyn w czasie eksploatacji . Badania eksperymentalne tarcia i zużycia części maszyn Technika smarowania, podstawowe pojęcia i jednostki. Klasyfikacja jakościowa i lepkościowa środków smarnych. Płyny eksploatacyjne, paliwa i środki smarne. Właściwości olejów silnikowych i przekładniowych. Dobór i eksploatacja olejów. Proces użytkowania maszyny i jego ocena na podstawie parametrów technicznych i eksploatacyjnych. Pojęcie niezawodności maszyn, metody doboru i oceny wskaźników niezawodności maszyn.
Cel kształceniaStudent pozna zasady racjonalnej eksploatacji maszyn i urządzeń. Potrafi zaprojektować system eksploatacji wybranej maszyny z uwzględnieniem procesów użytkowych, obsługowych, niezawodnościowych.
Literatura podstawowa1) Michalski R., Niziński S., , Podstawy eksploatacji obiektów technicznych, wyd. Wydaw. ART, 1997 2) Georg-Wilhelm Werner, Praktyczny poradnik , Konserwacja maszyn i urządzeń, wyd. Wydaw. Alfa-WEKA Sp.z o.o. , 1997 3) Napiórkowski J., Drożyner P., Mikołajczak P., Rychlik A., Szczyglak P., Ligier K., , Podstawy Budowy i Eksploatacji Pojazdów i Maszyn, Expol, 2013
Literatura uzupełniająca1) Napiórkowski J., pod redakcją, wyd. Expol, Techniczne Podstawy Innowacyjności, 2014r., tom
Uwagi