Geometria i grafika inżynierska 1

Geometry and engineering graphics 1

2017Z

Kod przedmiotu1609S1-GIGI1
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia projektowe
Przedmioty wprowadzająceMatematyka na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej
Wymagania wstępnePodstawowa wiedza z zakresu: planimetrii, stereometrii i geometrii analitycznej
Opis ćwiczeńOdwzorowanie punktu i prostej na trzech rzutniach, płaszczyzny w dwóch rzutach (rzuty Monge’a). Elementy przynależne, wspólne, równolegle i prostopadle. Zastosowanie obrotów, kładów i transformacji. Wielościany i bryły obrotowe; rzuty, przekroje, przebicie prostą i rozwinięcia.wielościanów. Aksonometria.
Opis wykładówPunkt na 3 rzutniach. Odwzorowanie prostej i płaszczyzny w rzutach Monge’a. Elementy przynależne, wspólne, równolegle i prostopadle. Zastosowanie obrotów, kładów i transformacji. Wielościany i bryły obrotowe; rzuty, przekroje, przebicie prostą i rozwinięcia. Przenikanie wielościanów. Aksonometria. Podstawowe zasady rysunku technicznego. Wymiarowanie w rysunku technicznym. Rysowanie i wymiarowanie połączeń rozłącznych i nierozłącznych. Mikrogeometria powierzchni części maszyn. Tolerancje geometryczne. Pasowania w budowie maszyn. Schematy mechaniczne.
Cel kształceniaRozwijanie zmysłu wyobraźni przestrzennej niezbędnej dla każdego projektanta. Zdobycie umiejętności opracowywania i czytania dokumentacji technicznej
Literatura podstawowa1) Miąskowski W., Wilamowska-Korsak M., Geometria wykreślna, GRYF Gdańsk, 2005 2) Otto F., Otto E., Podręcznik geometrii wykreślnej, WNT PWN, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak