Komputerowe wspomaganie projektowania

Computer - aided design

2018Z

Kod przedmiotu1609S1-KWPR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceGeometria i grafika inżynierska, Technologia informatyczna, Mechanika techniczna, Matematyka
Wymagania wstępneUmiejętność obsługi komputera, znajomość klasycznego zapisu konstrukcji 2D
Opis ćwiczeńNarzędzia i techniki CAD: projektowanie detali i zespołów za pomocą parametrycznego systemu CAD/CAE 2D i 3D, wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej za pomocą systemu CAD; hierarchiczne modelowanie powierzchniowe i bryłowe; modelowanie swobodne; integracja systemów CAD/CAE; wymiana danych pomiędzy systemami CAD.
Opis wykładówStruktura pojęć: CAD, CAM, CAE, CIM, CE, ETO; typowy przebieg procesu CAD; budowa systemów CAD; aspekty ekonomiczno-organizacyjne CAD, klasyfikacja i możliwości systemów CAD/CAE; zapis konstrukcji; komputerowy zapis konstrukcji; przegląd komputerowych technik projektowania; tendencje rozwojowe systemów CAD/CAE; projektowanie zespołów i części za pomocą nieparametrycznych i parametrycznych systemów CAD/CAE; wymiana danych pomiędzy systemami CAD/CAE.
Cel kształceniaZnajomość technik CAD/CAE/ETO i możliwości istniejących systemów CAD/CAE/ETO. Umiejętność modelowania geometrycznego 2D i 3D; umiejętność wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej 2D, 3D i multimedialnej; umiejętność wyboru właściwych technik i narzędzi do rozwiązania zadania konstrukcyjnego; umiejętność śledzenia zmian i adaptacji do zmian w dziedzinie technik i narzędzi CAD/CAE/ETO. Zdolność swobodnego posługiwania się narzędziami i technikami CAD/CAE.
Literatura podstawowa1) Jaskulski A., Laboratorium CAD 1, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018 2) Jaskulski A., Laboratorium CAD 2, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018 3) Jaskulski A., Komputerowe Wspomaganie Projektowania & Systemy Komputerowego Wspomagania CAD/CAE, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018
Literatura uzupełniająca1) Jaskulski A., Autocad 2018 / LT2018 / 360 +. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 2) Jaskulski A., Autodesk Inventor Professional 2018 PL / 2018+ / Fusion 360. Metodyka projektowania, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 3) Jaskulski A., http://cadaj.blogspot.com/, Blog CADAJ, 2017 4) Jaskulski A., http://www.youtube.com/user/andjask, YouTube, kanał AndJask, 2017 5) Osiński Z., Wróbel J, Teoria konstrukcji, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
UwagiWarunkiem koniecznym dopuszczenia do kolokwiów jest nieprzekroczenie limitu nieobecności/ocen niedostatecznych z odrabianych ćwiczeń laboratoryjnych. Szczegółowe zasady zaliczania są publikowane na stronie: http://www.uwm.edu.pl/acs/cadaj/