Matematyka 2

Mathematics 2

2017L

Kod przedmiotu1609S1-MATEM2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającematematyka 1
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńĆwiczenia ściśle skorelowane z wykładami. Całka nieoznaczona. Wybrane metody wyznaczania funkcji pierwotnych. Całka oznaczona Riemanna. Zastosowania. Całki niewłaściwe. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pochodna kierunkowa, różniczka zupełna, ekstrema. Całki wielokrotne. Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu. Równania o zmiennych rozdzielonych, liniowe i Bernoulliego . Równania rzędu 2 sprowadzalne do równań pierwszego rzędu i linowe o stałych współczynnikach.
Opis wykładówCałka nieoznaczona. Wybrane metody wyznaczania funkcji pierwotnych. Całka oznaczona Riemanna. Zastosowania. Całki niewłaściwe. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pochodna kierunkowa, różniczka zupełna, ekstrema. Całki wielokrotne. Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu. Równania o zmiennych rozdzielonych, liniowe i Bernoulliego . Równania rzędu 2 sprowadzalne do równań pierwszego rzędu i linowe o stałych współczynnikach
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zakresie treści wykładu. Umiejętność stosowania tych metod do tworzenia prostych modeli matematycznych.
Literatura podstawowa1) M.Borsuk, A.Dawidowicz, Wykłady z analizy matematycznej, WSIiE TWP, 2007 2) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna.Twierdzenia, definicje, wzory., Oficyna wydawnicza GiS, 2001 3) M, Gewert, Z. Skoczylas, Przykłady i zadania, Oficyna wydawnicza GiS, 2001 4) M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne, Oficyna Wydawnicza GiS, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi