Matematyka 2

Mathematics 2

2017L

Kod przedmiotu1609S1-MATEM2
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzającematematyka 1
Wymagania wstępneznajomość przedmiotów wprowadzających
Opis ćwiczeńĆwiczenia ściśle skorelowane z wykładami. Całka nieoznaczona. Wybrane metody wyznaczania funkcji pierwotnych. Całka oznaczona Riemanna. Zastosowania. Całki niewłaściwe. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pochodna kierunkowa, różniczka zupełna, ekstrema. Całki wielokrotne. Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu. Równania o zmiennych rozdzielonych, liniowe i Bernoulliego . Równania rzędu 2 sprowadzalne do równań pierwszego rzędu i linowe o stałych współczynnikach.
Opis wykładówCałka nieoznaczona. Wybrane metody wyznaczania funkcji pierwotnych. Całka oznaczona Riemanna. Zastosowania. Całki niewłaściwe. Funkcje wielu zmiennych. Pochodne cząstkowe i pochodna kierunkowa, różniczka zupełna, ekstrema. Całki wielokrotne. Równania różniczkowe zwyczajne pierwszego rzędu. Równania o zmiennych rozdzielonych, liniowe i Bernoulliego . Równania rzędu 2 sprowadzalne do równań pierwszego rzędu i linowe o stałych współczynnikach
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej i wielu zmiennych w zakresie treści wykładu. Umiejętność stosowania tych metod do tworzenia prostych modeli matematycznych.
Literatura podstawowa1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2, Definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2002 2) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 2, Przykłady i zadania, GiS, 2002 3) W. Krysivcki, L. Włodarski, Analiza matematyczna w zadaniach, część I i II, PWN, 1986 4) W. Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część I, PWN, 1982 5) W. Stankiewicz, J. Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych, część II, PWN, 1982
Literatura uzupełniająca
Uwagi