Metodyka pisania pracy dyplomowej

Methodology of writing thesis

2019L

Kod przedmiotu1609S1-MPPD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówZasady wyboru tematu pracy dyplomowej. Rodzaje i charakterystyka prac dyplomowych. Rodzaje piśmiennictwa. Technika studiowania literatury, gromadzenie i opracowanie informacji. Konstrukcja pracy inżynierskiej i jej struktura: wstęp i cel pracy, przegląd piśmiennictwa, metodyka badań, omówienie i analiza wyników, wnioski, literatura. Opracowywanie tabelarycznie i graficznie wyników badań oraz tematu pracy. Wymagania formalne dotyczące maszynopisu. Ogólne zasady opracowywania i wygłaszania referatu. Dyskusja.
Cel kształceniaPrzygotowanie dyplomantów do samodzielnej realizacji pracy dyplomowej.
Literatura podstawowa1) Tadeusz Rawa, 2012r., "metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych", wyd. Wydawnictwo UWM w Olsztynie, 2) Stanisław Pabis, 2009r., "Metodologia nauk Empirycznych; 15 wykładów", wyd. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 3) Jadwiga Majchrzak, Tadeusz Mendel , 2009r., "Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 4) Bogdan Galwas, 2012r., "Prace Dyplomowe, Raporty i Prezentacje", wyd. www.imio.pw.edu.pl.
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak