Praktyka warsztatowa

Workshop practice

2017L

Kod przedmiotu1609S1-PRAKTWAR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzająceMateriałoznawstwo, Technologia metali i spajania, Geometria i grafika inżynierska, Metrologia warsztatowa, Obróbka skrawaniem i obrabiarki, Systemy pomiarowe
Wymagania wstępneStudent posiada wiadomości teoretyczne i praktyczne do odbywania praktyki zawodowej.
Opis ćwiczeńPraca na stanowiskach warsztatowych lub produkcyjnych zapewniają zapoznanie się m.in. z: narzędziami ręcznymi, podstawowymi pracami ślusarskimi i montażowymi, narzędziami maszynowymi, obrabiarkami, urządzeniami spawalniczymi, oprzyrządowaniem technologicznym, pomiarowym i diagnostycznym stosowanymi przy wytwarzaniu, montażu, demontażu i naprawach części lub zespołów maszyn, urządzeń oraz pojazdów.
Opis wykładówZapoznanie się z przepisami bhp i ppoż. obowiązującymi w zakładzie pracy, poprzez uczestniczenie w stosownym szkoleniu. Instrukcje bezpiecznej obsługi na stanowiskach.
Cel kształceniaZdobycie przez studenta podstawowego doświadczenia warsztatowego.
Literatura podstawowa1) L. A. Dobrzański (red), Leksykon materiałoznawstwa. Praktyczne zestawienie norm polskich, zagranicznych o międzynarodowych, Wyd. Akademia Dashofera, 2010 2) T. Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, 2015 3) P. Paczyński, Metrologia techniczna, Przewodnik do wykładów, ćwiczeń i laboratoriów, Wyd. Pol. Poznańskiej, 2003 4) W. Olszak, Obróbka skrawaniem, WNT, 2008 5) A. Klimpel, Spawanie zgrzewanie i cięcie metali. Technologie, WNT, 2009 6) B. Rączkowski, BHP w praktyce, t. wyd. XVI, ODDK, 2016
Literatura uzupełniająca1) D. Skupnik, R. Markiewicz, Rysunek techniczny maszynowy i komputerowy zapis konstrukcji, WNiT, 2013 2) M. Olesiak, D. Natkaniec, W pierwszej pracy, ZUS, 2013
UwagiInstrukcje operacji technologicznych.