Technologia informacyjna w inżynierii

Information technology in engineering

2017Z

Kod przedmiotu1609S1-TECHII
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneOgólna znajomość pracy z komputerem
Opis ćwiczeń1. Wykonanie digitalizacji obrazów w standardzie wektorowym z wykorzystaniem pakietu graficznego Corel – 2h. 2. Identyfikacja funkcjonalna programu MS Office Word – 2h. 3. Identyfikacja funkcjonalna programu MS Office Excel – 2h. 4. Wykonanie bazy danych z wykorzystaniem środowiska Lazarus – 2h. 5. Zapis cyfrowy modelu matematycznego w środowisku Lazarus – 2h. 6. Wykonanie animacji parametrycznej w środowisku Lazarus – 2h. 7. Ćwiczenia z użyciem pakietu programów „Dydaktyka” (program opracowano w KBEPiM UWM w Olsztynie). Program wspomaga naukę programowania w środowisku Lazarus – 3h.
Opis wykładów1. Wprowadzenie do programowania w środowisku Lazarus – 1h. 2. Komponenty i konstruowanie interfejsu graficznego w środowisku Lazarus. – 2h. 3. Stałe, zmienne, tablice, operatory, pętle w środowisku Lazarus – 2h. 4. Instrukcje, zdarzenia i procedury w środowisku Lazarus – 4h. 5. Bazy danych w środowisku Lazarus – 3h. 6. Grafika w środowisku Lazarus – 3h.
Cel kształceniaZapoznanie z oprogramowaniem ogólnoużytkowym pod kątem jego przydatności w pracy inżynierskiej
Literatura podstawowa1) Artur Pasierbek, Bernard Baron, Marcin Maciążek, Algorytmy numeryczne w Delphi, t. 1, Helion, 2006, s. 544 2) Andrzej Orłowski, Delphi 2006. Ćwiczenia praktyczne, t. 1, Helion, 2008, s. 128 3) Witold Wrotek, CorelDRAW Graphics Suite X5 PL, t. 1, Helion, 2009, s. 368 4) DeHaan, John Buechler, Jon Bounds, Windows Movie Maker 2. Od zera do bohatera, t. 1, Helion, 2006, s. 296 5) Piotr Wróblewski, MS Office 2016 PL w biurze i nie tylko, t. 1, Helion, 2016, s. 408
Literatura uzupełniająca1) Piotr Szczyglak, Instrukcje do ćwiczeń, UWM, 2017
UwagiBrak