Technologia maszyn

Machine production technology

2018Z

Kod przedmiotu1609S1-TECHNMAS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceObróbka skrawaniem i obrabiarki, Rysunek techniczny, Materiałoznowstwo
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z obróbki skrawaniem, znajomość rysunku technicznego i materiałów stosowanych w budowie maszyn
Opis ćwiczeńOcena wpływu sztywności i sposobu mocowania elementów toczonych na ich dokładność wymiarowo-kształtową. Wybrane zagadnienia z projektowania i realizacji operacji obróbkowych na przykładzie frezowania.Wyznaczanie technicznej normy czasu pracy w technologii budowy maszyn metodą badawczo-pomiarową i analityczno-obliczeniową. Podstawy programowania operacji technologicznych na obrabiarki CNC.
Opis wykładówPojęcia podstawowe w technologii maszyn, elementy procesu technologicznego; typy produkcji i ich charakterystyka; technologiczność konstrukcji; półfabrykaty i ich przygotowanie do obróbki; naddatki na obróbkę; bazy w technologii maszyn; normowanie czasu pracy. Dobór narzędzi i warunków obróbki w procesie technologicznym. Projektowanie procesów technologicznych wybranych części maszyn - zakres, struktura projektu, dokumentacja technologiczna. Uchwyty obróbkowe - rodzaje, celowość stosowania, zasady projektowania. Wybrane zagadnienia z montażu maszyn i urządzeń.
Cel kształceniaPrzygotowanie do samodzielnego opracowywania procesów technologicznych części maszyn i urządzeń.
Literatura podstawowa1) Feld M., Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn, WNT, 2009 2) Korzyński M., Podstawy technologii maszyn., OWPR Rzeszów, 2008 3) Łabędź J., Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki., AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005 4) Przybylski L, Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami., Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2000
Literatura uzupełniająca
Uwagi