Technologia maszyn

Machine production technology

2018Z

Kod przedmiotu1609S1-TECHNMAS
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceObróbka skrawaniem i obrabiarki, Rysunek techniczny, Materiałoznowstwo
Wymagania wstępneZnajomość zagadnień z obróbki skrawaniem, znajomość rysunku technicznego i materiałów stosowanych w budowie maszyn
Opis ćwiczeńOcena wpływu sztywności i sposobu mocowania elementów toczonych na ich dokładność wymiarowo-kształtową. Wybrane zagadnienia z projektowania i realizacji operacji obróbkowych na przykładzie frezowania.Wyznaczanie technicznej normy czasu pracy w technologii budowy maszyn metodą badawczo-pomiarową i analityczno-obliczeniową. Podstawy programowania operacji technologicznych na obrabiarki CNC.
Opis wykładówPojęcia podstawowe w technologii maszyn, elementy procesu technologicznego; typy produkcji i ich charakterystyka; technologiczność konstrukcji; półfabrykaty i ich przygotowanie do obróbki; naddatki na obróbkę; bazy w technologii maszyn; normowanie czasu pracy. Dobór narzędzi i warunków obróbki w procesie technologicznym. Projektowanie procesów technologicznych wybranych części maszyn - zakres, struktura projektu, dokumentacja technologiczna. Uchwyty obróbkowe - rodzaje, celowość stosowania, zasady projektowania. Wybrane zagadnienia z montażu maszyn i urządzeń.
Cel kształceniaPrzygotowanie do samodzielnego opracowywania procesów technologicznych części maszyn i urządzeń.
Literatura podstawowa1) Feld M., Technologia maszyn, WNT, 2009 2) Korzyński M., Podstawy technologii maszyn., OWPR Rzeszów, 2008 3) Łabędź J., Podstawy projektowania procesów technologicznych obróbki., AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005
Literatura uzupełniająca1) Kosiewicz T., Technologia budowy maszyn, PWN, 1977
Uwagi