Technologie spajania

Welding technologies

2017L

Kod przedmiotu1609S1-TECHNSPA
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceMateriałoznawstwo i obróbka cieplna, Tworzywa sztuczne i kompozyty, Technologia metali,
Wymagania wstępnenie wymagane umiejętności praktyczne, wiedza ogólnotechniczna
Opis ćwiczeńPojęcie złącza, rodzaje złączy, rodzaje spoin. Przygotowanie do spawania. Cykl cieplny, energia liniowa spawania. Materiały do spawania. Pozycje i metody spawania. Parametry i technika spawania MMA, TIG, MIG i MAG. Charakterystyka spawania. Gazy osłonowe. Spawalność. Sprzęt spawalniczy. Spawanie gazowe. Oprzyrządowanie do spawania gazowego. Płomień acetylenowo-tlenowy naprężenia spawalnicze.Prostowanie płomieniowe. Cięcie termiczne i strumieniem wody. Zgrzewanie i lutowanie. Spawalnicze metody nakładania powłok. Jakość w spawalnictwie. Uprawnienia spawaczy, kontrolerów spawalniczych, procedury WPS, kwalifikowanie technologii spawania. Przyczyny powstawania niezgodności spawalniczych. Wpływ na trwałość i niezawodność. Badania nieniszczące. Wykrywalność wad. Badania niszczące. Złącza próbne - rodzaje badań. Spawanie laserowe, plazmowe, hybrydowe. Automatyzacja procesów spawalniczych. Roboty spawalnicze. Wykorzystanie urządzeń CNC.
Opis wykładówBHP w spawalnictwie. Charakterystyka procesów spajania. Złącza, przygotowanie do spawania, pozycje spawania. Spawanie MMA. Łuk spawalniczy. Elektrody spawalnicze. Charakterystyka metod MIG, MAG TIG. Gazy osłonowe. Urządzenia spawalnicze. Spawanie zwarciowe, kroplowe, natryskowe. Spawalność stali. Spawanie gazowe. Cięcie termiczne. Wykorzystanie skoncentrowanego źródła energii w procesach spawalniczych. Powstawanie naprężeń i odkształceń spawalniczych. Zgrzewanie, lutowanie, napawanie, natryskiwanie cieplne. Wytrzymałość złączy spawanych. Projektowania konstrukcji spawanych. Opracowanie WPS. Specyfika spawania stali węglowych, niskostopowych, nierdzewntch, stopów Cu i Al, żeliwa. Powstawanie wad spawalniczych. Kontrola w spawalnictwie. Badania nieniszczące i niszczące złączy spawanych. Spawanie skoncentrowanym źródłem energii (plazma, laser). Urządzenia CNC – automatyzacja i robotyzacja w spawalnictwie.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z podstawowymi procesami łączenia (spawanie, zgrzewanie i lutowanie), cięcia termicznego oraz nanoszenia powłok. Omawiane są zagadnienia przygotowania produkcji, zasady opracowania i kwalifikowania technologii spawania, organizacji i prowadzenia kontroli w spawalnictwie. Studenci poznają pojęcie wad i niezgodności spawalniczych (zgodnie z EN) oraz przyczyny ich powstawania. Studenci poznają spawanie z wykorzystaniem skoncentrowanych źródeł ciepła i urządzeń CNC.
Literatura podstawowa1) Pilarczyk J., J.Pilarczyk, Spawanie i napawanie elektryczne metali , Śląsk Katowice, 1996 2) Gourd L.M., Podstawy technologii spawalniczych , WNT Warszawa, 1997 3) Klimpel A, Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. Technologie, WNT Warszawa, 1999 4) Mizerski J., Spawanie wiadomości podstawowe, REA Warszawa, 2005 5) Czuchryj J., S. Sikora, Badania wizualne złączy spawanych, Instytut Spawalnictwa Gliwice, 2004 6) Mizerski J., Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG, REA Warszawa, 2000 7) Czuchryj J., S. Swidergoł, Podstawy organizacji kontroli jakości w spawalnictwie, Instytut Spawalnictwa Gliwice, 2003 8) Klimpel A., Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie, t. T 1, Pol. Śląska Gliwice, 1998 9) Szymański A., Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie, t. T 2, Pol. Śląska Gliwice, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi