Technologie spajania

Welding technologies

2017L

Kod przedmiotu1609S1-TECHNSPA
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Pilarczyk J., J.Pilarczyk, , 1996r., "Spawanie i napawanie elektryczne metali.", wyd. Wyd. Śląsk Katowice, 2) Gourd L.M.,, 1997r., "Podstawy technologii spawalniczych", wyd. WNT Warszawa, 3) Klimpel A.,, 1999r., "Spawanie, zgrzewanie i cięcie metali. Technologie.", wyd. WNT Warszawa, 4) Mizerski J., , 2005r., "Spawanie wiadomości podstawowe", wyd. Wyd. REA. Warszawa, 5) Czuchryj J., S. Sikora., , 2004r., "Badania wizualne złączy spawanych", wyd. Instytut Spawalnictwa Gliwice, 6) Mizerski J., , 2000r., "Spawanie w osłonie gazów metodami MAG i MIG", wyd. Wyd. REA. Warszawa, 7) Czuchryj J., S. Swidergoł., , 2003r., "Podstawy organizacji kontroli jakości w spawalnictwie", wyd. Instytut Spawalnictwa Gliwice, 8) Klimpel A., , 1998r., "Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie", wyd. Wyd. Pol. Śląskiej Gliwice, t.T.1, 9) Szymański A., , 1998r., "Kontrola i zapewnienie jakości w spawalnictwie", wyd. Wyd. Pol. Śląskiej Gliwice, t.T.2.
Literatura uzupełniająca
Uwagi