Przedmiot ogólnouczelniany

2020Z

Kod przedmiotu0000-MODa
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającenie wymagane
Wymagania wstępnenie wymagane
Opis ćwiczeń-
Opis wykładówStudent zdobywa kompetencje z wybranego obszaru nauk społecznych i humanistycznych: Przedmiot do wyboru z modułu z zakresu nauk humanistycznych i nauk społecznych: 1) Prawo pracy, 2) Prawo autorskie, 3) Etyczne podstawy profesjonalizmu, 4) Komunikacja interpersonalna
Cel kształceniaWprowadzenie w problematykę i specyfikę obszaru nauk społecznych i humanistycznych; przedstawienie najważniejszych problemów i rozstrzygnięć w tym zakresie; kształtuje wyobrażenie otwartego charakteru pytań i wynikającą z tego wielość stanowisk w obszarze nauk humanistycznych i społecznych; zaznajamia z podstawową terminologią, przesłankami poglądów, ich podstawowymi założeniami oraz konsekwencjami.
Literatura podstawowa1) B. Szacka, Wprowadzenie do socjologii , Oficyna Naukowa, 2003 2) J. Szczepański, Elementarne pojęcia socjologii, PWN, 1970 3) P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Znak, 2002 4) J.H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi