Kontrola stanu technicznego pojazdów

Inspection of technical state of vehicles

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-KSTPJ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówWymagania techniczno-organizacyjne dla stacji kontroli pojazdów. Wykaz czynności kontrolnych dla oceny stanu technicznego pojazdu. Pomiar skuteczności działania amortyzatorów. Sposób badania i ocena skuteczności działania hamulców. Pomiar emisji zanieczyszczeń gazowych oraz zadymienia spalin. Geometria układu jezdnego. Pomiar światłości i ustawienia świateł oraz emisji akustycznej pojazdu. Ocena stanu technicznego nadwozia.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:ĆWICZENIA: Wprowadzenie, przepisy BHP. Pomiary i ocena stanu technicznego geometrii układu kierowniczego i układu zawieszenia. Pomiary i ocena stanu technicznego geometrii nadwozia. Ocena stanu technicznego układu zawieszenia pojazdu samochodowego. Ocena stanu technicznego układu hamulcowego pojazdu samochodowego. Kontrola układu oświetlenia i sygnalizacji akustycznej oraz złącza Pojazd-Przyczepa. Kontrola emisji zanieczyszczeń gazowych samochodów osobowych. Identyfikacja wielkości zużycia paliwa i chwilowej mocy obliczeniowej silnika ZI. Identyfikacja wielkości zużycia paliwa i chwilowej mocy obliczeniowej silnika ZS. Ocena stanu niewyważenia kół pojazdów samochodowych. Diagnostyka pojazdów za pomocą systemów OBD. Diagnostyka pojazdów za pomocą pokładowych systemów diagnostycznych. Projekt systemów kontroli poszczególnych podzespołów pojazdów. Analiza amplitudowo-częstotliwościowa drgań maszyn – rozpoznawaniu uszkodzeń. Diagnozowanie układu przeniesienia napędu. Diagnozowanie stanu silnika spalinowego. Zaliczenie.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi