Matematyka

Mathematics

2021L

Kod przedmiotu09N2O-MATEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. M. Fichtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy., t. 1, 2, 3, wyd. PWN, 2004 2) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory., t. 1, Oficyna Wydawnicza GiS, Wroclaw, 2001, s. 197 3) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna. Przykłady i zadania., Oficyna Wydawnicza GiS, Wroclaw, 2001, s. 182 4) M. Gewert, Z. Skoczylas, Elementy analizy wektorowej. Teoria, przykłady, zadania., Oficyna Wydawnicza GiS, Wroclaw, 2004, s. 142 5) M. Gewert, Z. Skoczylas, Równania różniczkowe zwyczajne. Teoria, przykłady, zadania., Oficyna Wydawnicza GiS, Wroclaw, 2001, s. 194
Literatura uzupełniająca
Uwagi