Praca dyplomowa

Diploma thesis

2022L

Kod przedmiotu09N2O-MK-PRACDYP
Punkty ECTS 20
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi