Modelowanie konstrukcji pojazdów

Modeling of vehicle construction

2021L

Kod przedmiotu09N2O-MKOPJ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówiadomości wstępne – tematyka wykładów, literatura, warunki zaliczenia przedmiotu. Metodologia modelowania i rodzaje modeli. Modelowanie i symulacja. Relacje modelowania i symulacji. Zasadność modelowania i wierność symulacji. Metody weryfikacji modeli Symulacja; reguły interakcji Struktura modelu i reakcja układu. Napór aerodynamiczny,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Modelowanie ruchu pojazdu samochodowego Modelowanie charakterystyki trakcyjnej i dynamicznej pojazdu samochodowego Modelowanie energochłonności pojazdu samochodowego Modelowanie procesu hamowania pojazdu samochodowego Modelowanie procesu rozpędzania pojazdu samochodowego Modelowanie prędkości ruchu pojazdu przed zderzeniem. Napór aerodynamicznych.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak