Problemy smarowania i zużywania maszyn

Problems of lubrication and machine wear

2021L

Kod przedmiotu09N2O-PSZM
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładówroblematyka tarcia w konstrukcji współczesnych maszyn. Identyfikacja podstawowych sposobów zużywania. Ocena właściwości warstwy wierzchniej. Metody zmniejszania intensywności zużywania elementów maszyn. Zasady doboru właściwości materiałów na elementy maszyn. Nowoczesne systemy smarowania. Materiały tribologiczne. Zasady doboru środków smarujących ba węzły tarcia. Tribochemia. Metodyka badań tribologicznych. Charakterystyka stanowisk badawczych. Modelowanie procesów zużywania. Miary ilościowe zużywania. Biotribologia. Szczególne przypadki tarcia i zużywania.,ĆWICZENIA LABORATORYJNE:Ocena właściwości warstwy wierzchniej. Wyznaczanie współczynnika tarcia różnych skojarzeń materiałowych. Ocena odporności na zużycie ścierne materiałów konstrukcyjnych. Ocena intensywności zużycia metodą ball-cratering. Wyznaczanie oporów tarcia węzła ciernego w warunkach tarcia technicznie suchego i ze smarowaniem. Ocena stanu oleju smarowego pojazdu samochodowego w eksploatacji. Ocena procesu zużycia materiałów w skojarzeniu typu rolka-klocek w styku rozwiniętym. Ocena procesu zużycia materiałów w skojarzeniu typu rolka-rolka w styku skoncentrowanym.
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi