Robotyzacja procesów przemysłowych

Robotization of industry

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-RPP
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi