Technologia napraw pojazdów

Technology of vehicle repair

2022L

Kod przedmiotu09N2O-TECHNP
Punkty ECTS 1,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi