Urządzenia mechatroniczne w pojazdach

Mechatronic devices in vehicles

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-URZMPJ
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi