Zintegrowane systemy wytwarzania

Integrated manufacturing systems

2022Z

Kod przedmiotu09N2O-ZISWY
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi