Zarządzanie przedsiębiorstwem i biznesplan

Business management and business plan

2021L

Kod przedmiotu09N2O-ZPiB
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi