Komputerowe wspomaganie projektowania

Computer - aided design

2017L

Kod przedmiotu1609N2-KOMPWPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceKomputerowe Wspomaganie projektowania, Geometria i grafika inżynierska, Technologia informatyczna, Mechanika techniczna, Matematyka
Wymagania wstępneumiejętność obsługi komputera, znajomość klasycznego zapisu konstrukcji 2D, znajomość podstawowych narzędzi i technik CAD
Opis ćwiczeńNarzędzia i techniki CAD: Modelowanie parametryczne i adaptacyjne oraz tworzenie dokumentacji 2D i 3D, modelowanie powierzchniowe, bryłowe, swobodne (powtórzenie); Projektowanie typowych części i zespołów maszyn za pomocą metod i narzędzi opartych na wiedzy (KBE); Obliczenia, symulacje i analizy konstrukcji.
Opis wykładówSystemy i pojęcia CAD, CAM, CAE, CIM, CAE, ETO, KBE, CBR; Matematyczny model konstrukcji; Optymalizacja i polioptymalizacja konstrukcji; Symulacja komputerowa i animacja; Wspomaganie projektowania typowych części i zespołów maszyn; Obliczenia i analizy konstrukcji; Klasyfikacja i możliwości systemów CAD/CAE; Tendencje rozwojowe systemów CAD/CAE.
Cel kształceniaZnajomość ogólna technik CAD/CAE/ETO i możliwości istniejących systemów CAD/CAE/ETO; Znajomość metod i narzędzi opartych na wiedzy (KBE). Nabycie umiejętności projektowania typowych części i zespołów maszyn; umiejętność wyboru właściwych technik i narzędzi do rozwiązania zadania konstrukcyjnego; umiejętność śledzenia zmian i adaptacji do zmian w dziedzinie technik i narzędzi CAD/CAE/ETO/KBE. Zdolność swobodnego posługiwania się narzędziami i technikami CAD/CAE/ETO/KBE; Zdolność wykorzystania wiedzy i umiejętności w stopniu umożliwiającym pracę w biurach lub działach konstrukcyjnych i technologicznych na stanowiskach konstruktora, technologa, kierownika zespołu.
Literatura podstawowa1) Jaskulski A., Komputerowe Wspomaganie Projektowania & Systemy Komputerowego Wspomagania CAD/CAE, Bezpłatne materiały szkoleniowe., 2017
Literatura uzupełniająca1) Jaskulski A., Autocad 2018 / LT2018 / 360 +. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 2) Jaskulski A., Autodesk Inventor Professional 2018 PL / 2018+ / Fusion 360. Metodyka projektowania, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 3) Jaskulski A., http://cadaj.blogspot.com/, t. 1, Blog CADAJ, 2017 4) Jaskulski A., http://www.youtube.com/user/andjask, YouTube, kanał AndJask, 2017 5) Osiński Z., Wróbel J, Teoria konstrukcji, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
UwagiWarunkiem koniecznym dopuszczenia do kolokwiów jest nieprzekroczenie limitu nieobecności/ocen niedostatecznych z odrabianych ćwiczeń laboratoryjnych. Szczegółowe zasady zaliczania są publikowane na stronie: http://www.uwm.edu.pl/acs/cadaj/