Komputerowe wspomaganie projektowania

Computer - aided design

2017L

Kod przedmiotu1609N2-KOMPWPR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceKomputerowe Wspomaganie projektowania, Geometria i grafika inżynierska, Technologia informatyczna, Mechanika techniczna, Matematyka
Wymagania wstępneumiejętność obsługi komputera, znajomość klasycznego zapisu konstrukcji 2D, znajomość podstawowych narzędzi i technik CAD
Opis ćwiczeńNarzędzia i techniki CAD: Modelowanie parametryczne i adaptacyjne oraz tworzenie dokumentacji 2D i 3D, modelowanie powierzchniowe, bryłowe, swobodne (powtórzenie); Projektowanie typowych części i zespołów maszyn za pomocą metod i narzędzi opartych na wiedzy (KBE); Obliczenia, symulacje i analizy konstrukcji.
Opis wykładówSystemy i pojęcia CAD, CAM, CAE, CIM, CAE, ETO, KBE, CBR; Matematyczny model konstrukcji; Optymalizacja i polioptymalizacja konstrukcji; Symulacja komputerowa i animacja; Wspomaganie projektowania typowych części i zespołów maszyn; Obliczenia i analizy konstrukcji; Klasyfikacja i możliwości systemów CAD/CAE; Tendencje rozwojowe systemów CAD/CAE.
Cel kształceniaZnajomość ogólna technik CAD/CAE/ETO i możliwości istniejących systemów CAD/CAE/ETO; Znajomość metod i narzędzi opartych na wiedzy (KBE). Nabycie umiejętności projektowania typowych części i zespołów maszyn; umiejętność wyboru właściwych technik i narzędzi do rozwiązania zadania konstrukcyjnego; umiejętność śledzenia zmian i adaptacji do zmian w dziedzinie technik i narzędzi CAD/CAE/ETO/KBE. Zdolność swobodnego posługiwania się narzędziami i technikami CAD/CAE/ETO/KBE; Zdolność wykorzystania wiedzy i umiejętności w stopniu umożliwiającym pracę w biurach lub działach konstrukcyjnych i technologicznych na stanowiskach konstruktora, technologa, kierownika zespołu.
Literatura podstawowa1) Jaskulski A., Laboratorium CAD 1, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018 2) Jaskulski A., Laboratorium CAD 2, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018 3) Jaskulski A., Komputerowe Wspomaganie Projektowania & Systemy Komputerowego Wspomagania CAD/CAE, Bezpłatne materiały szkoleniowe, 2018
Literatura uzupełniająca1) Jaskulski A., Autocad 2018 / LT2018 / 360 +. Kurs projektowania parametrycznego i nieparametrycznego 2D i 3D, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 2) Jaskulski A., Autodesk Inventor Professional 2018 PL / 2018+ / Fusion 360. Metodyka projektowania, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017 3) Jaskulski A., http://cadaj.blogspot.com/, t. 1, Blog CADAJ, 2017 4) Jaskulski A., http://www.youtube.com/user/andjask, YouTube, kanał AndJask, 2017 5) Osiński Z., Wróbel J, Teoria konstrukcji, t. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995
UwagiWarunkiem koniecznym dopuszczenia do kolokwiów jest nieprzekroczenie limitu nieobecności/ocen niedostatecznych z odrabianych ćwiczeń laboratoryjnych. Szczegółowe zasady zaliczania są publikowane na stronie: http://www.uwm.edu.pl/acs/cadaj/