Matematyka

Mathematics

2017L

Kod przedmiotu1609N2-MATEM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) G. M. Fichtenholz, 2004r., "Rachunek różniczkowy i całkowy", wyd. PWN, t.1, 2, 3. 2) M. Spivak, 2006r., "Analiza na rozmaitościach", wyd. PWN
Literatura uzupełniająca
Uwagi