Mechatronika

Mechatronics

2017L

Kod przedmiotu1609N2-MECHATR
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzająceZ wcześniejszego etapu kształcenia.
Wymagania wstępneGotowość do samodzielnego rozwiązywania mechatronicznych problemów technicznych, mile widziana sprawność manualna w obsłudze i naprawach sprzętu mechatronicznego.
Opis ćwiczeńZasady budowy i programowania robotów. Programowanie sterowników PLC. Sterowanie metodą PWM. Napędy pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne. Programowanie mikrokontrolera z wykorzystaniem języka wysokiego poziomu. Budowa i zasady działania układów mechatronicznych.
Opis wykładówWykłady przygotowują słuchaczy do obsługi maszyn wyposażonych w różne systemy sterowania mechatronicznego. Omawiane są sterowniki mikroprocesorowe, programowalne, komputerowe oraz wstęp do sieci komputerowych.
Cel kształceniaCelem przedmiotu jest przygotowanie studentów do praktycznego użytkowania, diagnozowania, regulacji i drobnych napraw współczesnych urządzeń technicznych. Z uwagi na powszechnie stosowane metody sterowania koniecznością staje się przybliżenie specyfiki działania układów mechatronicznych oraz urządzeń zrobotyzowanych. Szczegółowym zamierzeniem jest pokazanie problematyki integracji różnych rodzajów sensorów, aktuatorów i napędów w jednolite systemy mechatroniczne.
Literatura podstawowa1) Olszewski M., Urządzenia i systemy mechatroniczne, t. 1 i 2, REA, 2009 2) Heimann B., Gerth W., Popp K., Mechatronika, komponenty, metody, przykłady, PWN, 2001 3) Olszewski M., Podstawy mechatroniki, REA, 2006 4) Schmid D., Mechatronika, REA, 2002
Literatura uzupełniająca1) Brzęcki M., Praktyczne podstawy mechatroniki dla techników, KABE, 2010 2) Niederliński A., Mikroprocesory, mikroukłady, mikrosystemy, WSiP, 1988 3) SIEMENS, LOGO!, SIEMENS, 2001 4) , Programowanie sterowników PLC, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego Gliwice, 1998
Uwagi