Modelowanie konstrukcji pojazdów

Modeling of vehicle construction

2017L

Kod przedmiotu1609N2-MKOPJ
Punkty ECTS 2,5
Typ zajęć Wykład
Ćwiczenia laboratoryjne
Przedmioty wprowadzającetermodynamika, elektrotechnika, elektronika, podstawy eksploatacji maszyn, mechatronika
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńModelowanie ruchu pojazdu samochodowego Modelowanie charakterystyki trakcyjnej i dynamicznej pojazdu samochodowego Modelowanie energochłonności pojazdu samochodowego Modelowanie procesu hamowania pojazdu samochodowego Modelowanie procesu rozpędzania pojazdu samochodowego Modelowanie prędkości ruchu pojazdu przed zderzeniem.
Opis wykładówWiadomości wstępne – tematyka wykładów, literatura, warunki zaliczenia przedmiotu. Metodologia modelowania i rodzaje modeli. Modelowanie i symulacja. Relacje modelowania i symulacji. Zasadność modelowania i wierność symulacji. Metody weryfikacji modeli. Modelowanie zawieszenia pojazdu samochodowego (modele: „ćwiartka samochodu”; Sky-hook; Skay-hook-active). Modelowanie i optymalizacja struktury – metody i środki, DOE; optymalizacja (NLPQL, Algorytm genetyczny) Monte Carlo.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z metodami i środkami do modelowania konstrukcji pojazdów samochodowych. Posiadanie umiejętności identyfikacji wybranych układów i elementów konstrukcyjnych pojazdów samochodowych w kontekście ich modelowania. Stworzenie podstaw do samodzielnego doskonalenia przez studentów znajomości problematyki dotyczącej modelowania konstrukcji i elementów pojazdów samochodowych.
Literatura podstawowaLawrowski Z., 1993r., "Tarcie, zużywanie i smarowanie", wyd. PWN, 2) Burakowski T., Wierzchowski T., 1993r., "Inżynieria powierzchni", wyd. WNT, 3) Poradnik pod red. J. Migdalskiego, 1992r., "Inżynieria niezawodności", wyd. ATR Bydgoszcz, 4) Jaźwiński J., Ważyńska – Fiok K., 1993r., "Bezpieczeństwo systemów", wyd. PWN, 5) Nizińki S., 2002r., "Eksploatacja obiektów technicznych", wyd. ITE, Radom .
Literatura uzupełniająca
Uwagi