Metodyka pisania pracy dyplomowej

Methodology of writing thesis

2018Z

Kod przedmiotu1609N2-MPPD
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńbrak
Opis wykładówZasady wyboru tematu pracy magisterskiej. Rodzaje i charakterystyka prac magisterskich. Rodzaje piśmiennictwa. Technika studiowania literatury, gromadzenie i opracowanie informacji. Konstrukcja pracy magisterskiej i jej struktura: wstęp i cel pracy, przegląd piśmiennictwa, metodyka badań, omówienie i analiza wyników, wnioski, literatura. Opracowywanie tabelarycznie i graficznie wyników badań oraz tematu pracy. Wymagania formalne dotyczące maszynopisu. Ogólne zasady opracowywania i wygłaszania referatu. Dyskusja.
Cel kształceniaPrzygotowanie dyplomantów do samodzielnej realizacji pracy magisterskiej.
Literatura podstawowa1) Rawa T., Metodyka wykonywania inżynierskich i magisterskich prac dyplomowych , UWM w Olsztynie, 2012 2) Pabis S., Metodologia nauk Empirycznych; 15 wykładów, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, 2009 3) Majchrzak J., Mendel T., Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych : poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2009 4) Galwas B., Prace Dyplomowe, Raporty i Prezentacje, www.imio.pw.edu.pl, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak